Home » Tarih » Tarih Boyunca Uygulanmış En Etkili Savaş Taktikleri

Tarih Boyunca Uygulanmış En Etkili Savaş Taktikleri

Savaşlar, güç ve kaynakların stratejik kullanımının yanı sıra, zihinsel bir süreç de gerektirir.Yapılacak her hamle, büyük bir sorumluluğu beraberinde getirir.Yeni planlar kadar, daha önce uygulanmış taktikler de yenilgi riskini taşır.Askeri dehaların başarıyla uyguladığı, en etkili savaş taktiklerini inceleyelim

Kurt Kapanı ya da Turan Taktiği

Ağırlıklı olarak Asya toplumları tarafından uygulanan Kurt Kapanı Taktiği, temel bir savaş stratejisi olarak karşımıza çıkıyor.Çağının ötesinde bir savaş analiziyle uygulanan taktik, özellikle ağır zırhlı ve hareket kapasitesi düşük ordulara karşı uygulanmıştır.Bu tür ordular üzerinde etkili olan taktik,  at üzerinde, hafif zırhlarla hızlı hareket etmeyi gerektiriyor.Sahte geri çekilme ve pusu, dan oluşan Hilal Taktiğinde, ilk karşılaşma orduların merkez kuvvetleri arasında yaşanır.Çarpışmanın ardından taktiği uygulayan merkez birlikler, planlı bir şekilde geri çekilirler.Düşman, geri çekilen ordunun üzerine gider.Bu sırada geri çekilen ordunun kanatlardaki güçleri açılarak kısa sürede düşman ordusunu çevreler.Böylece düşman ordusu kapana kısılır.Hilal Taktiği, Hannibal’dan Kanuni Sultan Süleyman’a kadar, pek çok komutan tarafından kullanılmıştır.

Şok ve Terör Taktiği

Askeri gücü çok olan kazanır düşüncesine ve böylelikle düşmanı korkutmaya ve paniğe sürüklemeye dayanır.1996 yılında, Amerikan Ulusal Güvenlik Üniversitesi, öğretim görevlileri tarafından, resmi ismini almıştır.Ani bir baskınla, Aşırı güç ve yüksek teknoloji kullanımıyla düşmanın korkutulması esastır.Şaşkınlığa uğrayan ve karşısındaki gücün büyüklüğüne inanan düşman yenilmiştir.Taktiğin uygulandığı en yakın örnekler, Körfez ve Vietnam Savaşlarıdır.

Yıldırım Harekatı

Yıldırım Harekatı, Şok ve Terör Taktiğiyle büyük benzerlik gösterir.Naziler tarafından kullanılmıştır.Hitler,  Barış çağrısı yapılan süreçte dev bir ordu kurmuş ve düşmanın stratejik noktalarına ani ve aşırı saldırılar düzenlenmiştir.Ani saldırı karşısında hazırlıksız olan düşman ordusunun, savunma hattının bozulmasıyla, zafer elde edilir.Bu taktik sayesinde Nazi orduları,  avrupada kısa sürede büyük ilerleme kat etmiştir.

Gerilla Taktiği

Gerilla Taktiğinin temeli, ufak ve dağınık birliklere dayanır.Bu taktik,  güçlü  ve sistemli bir orduya karşı düzenlenen, yıpratma savaşı olarak da tanımlanabilir.Gerilla terimi, ilk olarak  Napolyon’un komutanlığındaki, yarımada Savaşında kullanılmıştır.Arabistanlı Lawrence ve Savaş Sanatı’nın yazarı, Sun Tızu nun etkisiyle sosyalist devrimler sırasında da kullanılmıştır.Gerilla Taktiğinin uygulanmasında, yerli halkın desteği şarttır. 

Fil Ordusu

Antik ve Orta Çağda rastlanan fil orduları, yaygın olarak kullanılmamışlar,  fakat güçlü ve önemli bir savaş birimi olarak görülmüşlerdir.Fillerin sırtına, okçuların ve kargılı askerlerin konuşlanacağı, sandık biçiminde sığınaklar yerleştirilir.Böylece düşman askerleri fillerin üzerindeki askerlere zarar veremez.Filler yavaş ilerliyor olsa da arkadan gelen askerler için güvenli bölgeler oluştururlar.İspanya ordusunun komutanı Hannibal, fil orduları ile İspanya’dan Kuzey İtalya’ya kadar ilerlemiştir.Buna karşılık Timur, Hindistana düzenlediği seferde, ateşten korktuğunu bildiği fillerin üzerine, sırtına ateşli malzemeler bağladığı develeri göndererek savaşı kazanmıştır.

 

Kurt Sürüsü Taktiği

Wolfpack ya da Kurt Sürüsü Taktiği,  II. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından İngilizlere uygulanmıştır.Taktiğin amacı ticari , yolcu veya savaş gemisi ayırt etmeden, mümkün olduğu kadar çok düşman gemisini batırmaktır.Bu taktik, Savaşın ilk yıllarında İngiltereyi, Almanlara teslim olma noktasına getirmiştir.Birbirine yakın mesafede devriye gezen denizaltılar,  bir gemi konvoyuyla karşılaştıklarında sivil veya asgeri gözetmeksizin vurup batırmışlardır.Bu deniz altılar, toplu olarak hareket ettiği ve  karşılaştıkları her türden düşman gemisini batırdıkları için, kurt sürüsü olarak anılmışlardır.

Part Vuruşu Taktiği

Part Vuruşu Taktiği, Orta Asya göçebe toplumlarının, atlı okçuları tarafından kullanılmıştır.Bu Taktikte, atlı okçular düşmana saldırır ve aniden geri çekilirler.Düşman, atlı okçuları takip eder.Okçular, düşmanı yormayı, ve istedikleri yere çekmeyi amaçlayarak, at sırtında geri döner, ve ok atmaya devam ederler.Part Vuruşunda, okçuluk kadar binicilikte de usta olmak gerekir.Bu taktik Partlardan İskitlere, Hunlardan Hazarlara, Göktürklerden Doğu Roma İmparatorluğuna ve Osmanlılara kadar, pek çok medeniyet tarafından kullanılmıştır.

Yakıp Yıkma Taktiği

Yakıp Yıkma Taktiği, eski çağlardan beri, neredeyse tüm toplumlar tarafından kullanılmıştır.Savaşta geri çekilen taraf, düşman kuvvetlerinin kullanabileceği tüm kaynaklarını tahrip ederek, kullanılmaz hale getirir.Özellikle işgal durumunda kullanılan Yakıp Yıkma Taktiğinde; tarlalar, yiyecek kaynakları, altyapı, ulaşım, iletişim ve sanayi tesisleri imha edilir.Bu taktik tarih boyunca bir çok savaşta kullanılmış ve etkili olmuştur.

, , , , , , , , , , ,

About

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*